bue

ue-mazowsze

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Sokołów Podlaski, 2 czerwca 2014r.

W dniu 27 marca 2014r. podpisaliśmy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie Nr RPMA.01.05.00-14-178/13-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału” Działalnie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" na realizację projektu pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy „Jurex” poprzez wdrożenie nowego systemu ERP II”.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

  1. Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej na potrzeby prefabrykacji,
  2. Warsztatowe wykonanie prefabrykacji konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez cynkowanie ogniowe.
  3. Dostawa konstrukcji stalowej na plac budowy,
  4. Montaż konstrukcji stalowej,
  5. Dostarczenie i montaż płyty warstwowej ściana 80 mm dach 100 mm poliuretan kolor RAL wg projektu.
  6. Dostarczenie i montaż orynnowania stalowego na części pokrytej płytą warstwową,
  7. Dokumentacja powykonawcza odbiorowa zawierająca: świadectwa jakości, aprobaty lub deklaracje zgodności na materiały objęte umową, oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją powykonawczą i sztuką budowlaną, oraz projekt konstrukcji stalowej w przypadku zmian konstrukcyjnych.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto i  brutto), termin ważności oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez oblata. Termin składania ofert upływa w dniu 31 czerwca 2014r. o godz. 15:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA - 100%.

W celu otrzymania załączników prosimy o kontakt na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

ue-mazowsze

 

dla rozwoju Mazowsza


 Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji suchych zapraw budowlanych


Poziom dofinansowania z EFRR: 40,63%

Poziom dofinansowania z BP: 7,17%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.1.2013r. - 30.06.2014r.

Beneficjent: Krysiak Jerzy Ignacy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krysiak Jerzy Ignacy "JUREX" Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowo - Detalicznego

Całkowita wartość projektu: 2 247 954,75 zł

Wkład wspólnotowy (EFRR): 637 444,02 zł

Wkład budżetu państwa: 112 490,12 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

 

 


 


9001 2008flague-mazowszetaxfree